Date: prev next · Thread: first prev next last
2013 Archives by date, by thread · List index


drek wrote (27-01-13 16:54)

Het 'gewoon' verwijderen van mappen kan een goede optie zijn als het
geïnstalleerde programma geen registerwijzigingen maakt en zich niet
laat zien in de geïnstalleerde programma's van Windows. De beta-versies
van LIbreOffice zijn zulke programma's (en er bestaan er veel meer...,


Weet je dat van die bèta's zeker?
Volgens mij verwar je het 'parallel installeren' met het 'installeren zonder dat de normaal geïnstalleerde versie van LibreOffice wordt vervangen'.
Dat laatste is van toepassing op een bèta.
Een bèta zal in de map \Program Files\LibreOffice\ een eigen map maken en niet de installatie in (bijvoorbeeld) de map ..\3\ vervangen.

zie bijvoorbeeld portableapps.com). Van de LibreOffice-beta's kun je dus
'gewoon' de mappen verwijderen. Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet
weet of RC's deze eigenschap ook hebben.

Een release kandidaat vervangt wél een bestaande installatie. Daarom verwijzen we op de download pagina naar de mogelijkheid van parallel installeren. (Wel leuk steeds die nieuwe dingen, maar je kunt er lekker druk mee zijn :-) )

vr. groet,
Cor

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org
 - www.librelex.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.