Date: prev next · Thread: first prev next last
2013 Archives by date, by thread · List index


Inderdaad Harry, Revo uninstall verwijdert (veel) meer dan de standaard de-installatie via het configuratiescherm. Niet altijd, want soms is de de-installatie van een programma wel correct en wordt dus alles verwijderd, maar meestal blijven er resten achter. Vanmiddag nog een onwillige AVG verwijderd met Revo. Na de standaard de-installatie, die Revo eerst uitvoert, werden in de zware modus (optie 4) in de nog 473 items (!!) uit het register verwijderd en ook nog een stel achtergebleven mappen. Nog een voordeel van Revo is dat als je je bedenkt er voordat de de-installatie begint een herstelpunt wordt gemaakt (kan worden uitgezet) en je de de-installatie derhalve ongedaan kunt maken, wat bij de standaard de-installatie alleen kan als je zelf eerst een herstelpunt maakt (en wie denkt daar aan?). Kortom: Revo werkt grondiger.

Jan


Op 27-01-2013 14:49, H. Harmsen schreef:
Ik dacht nou juist dat als je in Windows programma's verwijdert geen
registry entrees verwijdert, of in elk geval niet alles. Of zie ik dat niet
goed?
En juist daarom gebruik ook ik Revo Uninstall, want daarmee kun je wél
alles opruimen.


Groet,
Harry Harmsen
Assen

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.