Date: prev next · Thread: first prev next last
2013 Archives by date, by thread · List index


Hoi Paul

De oplossing is als volgt:
Type in A1 de eerste datum waar je vanuit wilt gaan
Type in A2 : =WERKDAG(A1;1)
Kopieer A2 omlaag zo ver als je wilt.

En, voila, daar heb je de lijst zonder weekend dagen

Groeten Kees

Op 27 januari 2013 09:47 schreef Paul van Tooren
<plmvantooren@hetnet.nl>het volgende:

Heren (en dames),

Bij een vergelijking tussen Calc en Excel trof ik het volgende verschil
aan.

Bij Excel geef ik in cel A1 een datum en kopieer dit naar de onderliggende
cellen A2, etc..
Nadat een aantal datums verschijnt een infokadertje, dat een contextmenu
geeft waarin de mogelijkheid
wordt geboden om alleen de werkdagen te vermelden.
Bij verder kopiƫren, blijft inderdaad het weekend, dus de zaterdag en
zondag weg
Hetzelfde geprobeerd in Calc.
Het infokader verschijnt uiteraard niet, maar ik heb de zaterdag en zondag
verwijderd
Als ik verder ga, wordt de opstelling zo, dat wel de zondag uit de
opstelling is verdwenen, maar niet de zaterdag.Mijn vraag is nu:

1.    Is dit een bug in de software?
2.    Is het mogelijk om een zelfde constructie te maken als in Excel
        Dit is bij planningwerkzaamheden erg gemakkelijk. Je hoeft dan
niet de weekenden te verwijderen.

Met vriendelijke groeten,

Paul van Tooren

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.