Date: prev next · Thread: first prev next last
2013 Archives by date, by thread · List index


Kees Kriek,

Bedankt voor de suugestie.

Paul van Tooren

-----Oorspronkelijk bericht----- From: Cor Nouws
Sent: Sunday, January 27, 2013 12:01 PM
To: users@nl.libreoffice.org
Subject: Re: [nl-users] Datums per week, zonder weekeinde

Kees Kriek wrote (27-01-13 10:48)

De oplossing is als volgt:
Type in A1 de eerste datum waar je vanuit wilt gaan
Type in A2 : =WERKDAG(A1;1)
Kopieer A2 omlaag zo ver als je wilt.

En, voila, daar heb je de lijst zonder weekend dagen

Een andere mogelijkheid:
 - selecteer de eerste cel en de cellen daaronder (naast)
 - kies Bewerken > Vullen > Serie ...
 - kies daar voor o.a. Weekdag

Een venster met veel mogelijkheden, maar waarmee je moet wat moet
experimenteren, vind ik.

vr groet,

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org
 - www.librelex.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.