Date: prev next · Thread: first prev next last
2013 Archives by date, by thread · List index


Ik snap het even niet. Ik heb een redelijk korte tekst. Maar ik vind het prettig om er kopjes in te maken met opmaakprofieltjes enzovoort.

Ik vind het daarentegen niet nodig dat "Kop 1" vooraf gegaan wordt door een kolossaal getal. Natuurlijk heb ik in de help-functie gekeken (en ook op het internet) en daar wordt gesuggereerd wat ik ook dacht: - Ik klik-rechts als ik in (bijvoorbeeld) "Kop 1" sta en dan kies ik "alinea-opmaak profiel bewerken".
- daar ga ik dan naar de tab "overzicht en nummering" en daar
- lees ik "nummering: opmaakprofiel voor nummering".

Maar in geval van "Kop 1" is dat niet zo belangrijk want het is allemaal "greyed out". Ik KAN helemaal niet een ander nummerprofiel kiezen, laat staan het nummerprofiel uitzetten.
Dat wil zeggen: IK kan het niet.
Doe ik iets fout?

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.