Date: prev next · Thread: first prev next last
2013 Archives by date, by thread · List index


Kees Kriek wrote (26-01-13 09:27)

Bij mij is het precies hetzelfde. Ook ik werk met Windows (7) en zowel bij
3.6.4 als 4.0.2 kan ik de taal van de GUI niet aanpassen. Dit is alleen
Nederlands.

Ik heb een heel ander probleem met release kandidaat 2 op Win7 (in VirtualBox): ik kan na het starten van de installatie met
   msiexec /a LibreOffice_4.0.0.2_Win_x81.msi
alleen het pad van de installatie invoeren. Ik kan niet kiezen voor het al dan niet mee installeren van taalpakketen.

Dus als ik na de installatie kijk onder Extra > Extensiebeheer ... staat er een enorme waslijst taalpakketten bij :-)

En kan ik bij Extra > Opties > Taalinstellingen een grooooot aantal talen voor de GUI kiezen, waaronder Engels ...


--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org
 - www.librelex.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.