Date: prev next · Thread: first prev next last
2013 Archives by date, by thread · List index


Beste LibreOffice-gebruikers,

Druk, druk, druk dus ik ga het kort houden:

* 2de release kandidaat is vrijgegeven om zeer hard getest te worden.

!! Een release kandidaat (RC) vervangt bij het installeren de al aanwezige versie. Daarom kunt ook de RC er ook náást installeren - zie de informatie op de wiki <https://wiki.documentfoundation.org/Installing_in_parallel/nl> !!

* Downloadlink kan je vinden op https://nl.libreoffice.org/download/pre-releases/ * Ik heb geen idee hoe druk het is om te downloaden, maar voor diegene die kunnen is downloaden via Torrent misschien een bijdrage om de eigen servers van LibreOffice niet te zwaar te belasten. * fouten/bugs/crashes/freezes kunnen hier altijd besproken worden; ook kunnen we u helpen bij het melden van een bug.

* en hopelijk ben ik niets vergeten


Groetjes en veel testplezier!
Joren

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.