Date: prev next · Thread: first prev next last
2013 Archives by date, by thread · List index


Hallo Leo,

Bij release kandidaat 2 is het wel gelukt om de Engelse versie te installeren naast de Nederlandse 
versie.
Als je aangeeft Engels te willen installeren op de download-pagina, verandert alleen het 
helppack-bestand. Als je het msi-bestand (parallel) installeert heb je daadwerkelijk de Nederlandse 
versie. Installeer vervolgens het Engelstalige helppack-bestand en wijzig in 
Extra-Opties-Taalinstellingen-Talen Standaard - Nederlands (NL) in Engels (GB) onder Taal van 2x en 
onder Standaardtalen voor documenten 1x.
Bovenstaande levert bij mij een Engelse interface en helpbestand op.
Nogmaals parallel installeren in een andere directory levert uiteindelijk ook de Nederlandse versie 
op. Hierbij dienen de wijzigingen die aangebracht worden in het bestand bootstrap.ini duidelijk te 
verschillen. (Wijzigen in $ORIGIN/Data/settings en $ORIGIN/Data/settings1 geeft een foutmelding bij 
het opstarten, maar bijv $ORIGIN/Data/settings en $ORIGIN/LO4002nl/settings levert geen probleem 
op).

Hopelijk lukt het je nu wel/ook.

Met vriendelijke groet,
Henk van der Burg

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Leo Moons [mailto:leo.moons@telenet.be] 
Verzonden: vrijdag 25 januari 2013 0:11
Aan: users@nl.libreoffice.org
Onderwerp: Re: [nl-users] LibrOffice 4.0 Beta in het Engels

Goede avond Joren,

Op 24-01-13 23:38, Joren schreef:
Hey Leo,

Om de context bij vertaling beter te begrijpen, probeer ik LO 4.0 in 
het Engels te installeren onder Windows 7. Ik download de betreffende 
versie van de internationale pagina, kies voor Engels, maar bij 
installatie blijkt het toch om de NL versie te gaan. Ik kan de taal 
van de GUI ook niet wijzigen via Extra > Opties > Talen, want alleen 
NL is beschikbaar. Mijn Windows is wel een NL versie, maar toch zou 
ik graag LO en uitproberen.
Kan iemand helpen?
En wat gebeurd er als je daarbovenop een Engelstalige Helppack 
installeert?
Heeft helaas geen effect

Ik zie dat je vraag over de beta gaat. De eerste release kandidaat is 
al gepubliceerd, en ik verwacht binnen enkele ogenblikken 
(uren/dag/anderhalve dag) RC2.
https://www.libreoffice.org/download/pre-releases/
Sorry, verkeerde titel, gaat idd over RC1

Op het feit dat hij standaard de Nederlandstalige versie "installeert" 
kan ik geen antwoord geven. Ik vermoed dat hij een vorig helppack 
gebruikt. Als je LibreOffice installeerd, installeer je eigenlijk 
alleen de Engelstalige versie, en wordt daar (door middel van dat
helppack) een Nederlandstalig jasje over getrokken.
Het Engelstalige jasje past blijkbaar niet :-)

Hopelijk brengt dit je wat verder.

Bedankt voor het meedenken
Groet,
Joren--
Leo Moons
LibreOffice/nl

Nous sommes condamnés à être libres


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org Posting guidelines + more: 
http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.