Date: prev next · Thread: first prev next last
2013 Archives by date, by thread · List index


Op 30-1-2013 20:18, John Bakker schreef:
Op 30-1-2013 11:46, John Bakker schreef:
Weet iemand of het mogelijk is dat wanneer van een document een pdf gemaakt wordt deze automatisch de map opent waar het oorspronkelijke document zich bevindt. Nu wordt de map geopend waar de vorige pdf is opgeslagen. Voor versie 3.6.2 of misschien nog wel eerder werd de map geopend waar het odt document zich bevond

Windows 7 Versie 3.6.4.3 (Bouw-id: 2ef5aff

bij voorbat dank
john bakker

Ik geloof dat ik het gevonden heb
In Writer staat in  BESTAND staat EXPORTEREN en EXPORTEREN ALS PDF


EXPORTEREN ALS PDF opent de laatste map/directory waar EXPORTEREN ALS PDF als laatste een .pdf bestand heeft opgeslagen.

Bij EXPORTEREN is het mogelijk bij /opslaan als/ .pdf te kiezen waarna de map/directory wordt geopend waar het .odt bestand is opgeslagen zodat beide bestanden direct bij elkaar staan. Dit scheelt zoek werk naar de juiste map


Nu mijn vraag of het mogelijk is bij EXPORTERENals eerste keuze .PDF te krijgen inplaats van .XML


gr John

Update twee

Dit is bijna nog mooier

er is een extensie met de naam multisave, het is hierbij mogelijk om een bestand gelijktijdig in drie bestandsformaten op te slaan uiteraardin dezelfde map/directory, de bestandformaten zijn .odt, .doc en .pdf. Bijkomend voordeel is dat ik nu bij het EXPORTEREN ALS PDF een submenu krijg waarbij ik de instellingen van het pdf document kan instellen, dit had ik nog niet eerder gezien.

Ik ben weer een zeer tevreden LO gebruiker.

gr john

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.