Date: prev next · Thread: first prev next last
2013 Archives by date, by thread · List index


Gisteren bevestiging gekregen van gelukte unsubscribe, dus weer niet, al maanden bezig inmiddels om van de lijst af te komen.

Op 30-1-2013 14:22, H.C. van der Burg schreef:
Kees Kriek wrote (30-01-13 13:43)

Ik weet niet precies wat je nu echt bedoelt, maar je kunt in
LibreOffice via Extra>Opties>LibreOffice>paden instellen waar
LibreOffice je bestanden standaard moet opslaan. Als je dan iets
opslaat of wil openen kom je altijd eerst in die map terecht.
John bedoelt:
je hebt een .odt een bestand open
kiest exporteren als PDF
en moet dan een naam geven
en wilt dat het PDF bestand dan standaard wordt opgeslagen in de map waar het .odt bestand staat...

Bij mij is dat nog steeds zo.
Maar misschien niet op Windows 7 met 3.6.4 ?

Bij mij wordt het pdf-bestand ook daadwerkelijk opgeslagen in de map waar het vorige pdf-bestand is 
opgeslagen. Eveneens op Windows7 met 3.6.4 en 3.6.5.
Lijkt toch iets te zijn in LibreOffice, want ook in 4.0 rc2 gaat de opslag van het pdf-bestand naar 
de laatste map waarin een pdf-bestand is opgeslagen.

Met vriendelijke groet,
Henk van der Burg
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.