Date: prev next · Thread: first prev next last
2013 Archives by date, by thread · List index


Hallo John,
Als je een .odt bestand converteert naar .pdf, dan zie je, voor het opslaan, alleen de .pdf files in de betreffende map. Als je later de map opent, zal je beide bestanden er onder elkaar in zien staan. Ik weet niet of dit anders is in de 4... versies, omdat ik die nog niet heb geïnstalleerd.
Heb je een ander probleem dan lees ik het wel.

Wil van der Krogt

-----Oorspronkelijk bericht----- From: John Bakker
Sent: Wednesday, January 30, 2013 11:46 AM
To: users@nl.libreoffice.org
Subject: [nl-users] Wijzigen pdf map

Weet iemand of het mogelijk is dat wanneer van een document  een pdf
gemaakt wordt deze automatisch de map opent waar het oorspronkelijke
document zich bevindt. Nu wordt de map geopend waar de vorige pdf is
opgeslagen.
Voor versie 3.6.2 of misschien nog wel eerder werd de map geopend waar
het odt document zich bevond

Windows 7 Versie 3.6.4.3 (Bouw-id: 2ef5aff

bij voorbat dank
john bakker

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.