Date: prev next · Thread: first prev next last
2013 Archives by date, by thread · List index


Op 30-1-2013 13:54, Cor Nouws schreef:
Kees Kriek wrote (30-01-13 13:43)

Ik weet niet precies wat je nu echt bedoelt, maar je kunt in LibreOffice
via Extra>Opties>LibreOffice>paden instellen waar LibreOffice je bestanden standaard moet opslaan. Als je dan iets opslaat of wil openen kom je altijd
eerst in die map terecht.

John bedoelt:
je hebt een .odt een bestand open
kiest exporteren als PDF
en moet dan een naam geven
en wilt dat het PDF bestand dan standaard wordt opgeslagen in de map waar het .odt bestand staat...

Bij mij is dat nog steeds zo.
Maar misschien niet op Windows 7 met 3.6.4 ?


Bedankt Cor

Dat is precies wat ik bedoel

bij mij ook als ik steeds dezelfde map/directory gebruik, maar zo gauw ik een ander map/directory gebruik op de pdf op te slaan blijft deze naar de vorige map verwijzen

gr john

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.