Date: prev next · Thread: first prev next last
2013 Archives by date, by thread · List index


Een fout die ik wel eens gemaakt heb (toen ik me uitschreef uit de lijst van Openoffcie.org) is dat je DE VERKEERDE AFZENDER boven je afmeld-email hebt staan. Een fout die je zomaar maakt als je Thunderbird of een ander mailprogramma gebruikt waarin verschillende accounts te gelijk aanwezig zijn. Het werd al eerder gezegd in deze mail-wisseling, maar ik wil het toch nog eens benadrukken. Als je een keurige afmeld-mail met een verkeerde afzender stuurt kan het systeem er niks mee. Misschien heb je die fout niet gemaakt en dan is deze mail helemaal misplaatst.
PieterOp 30-01-13 14:50, Ivo ten Hagen schreef:

   Uitschrijven, afmelden

Onderaan elk mailtje dat verzonden wordt via de lijst, staat al een korte verwijzing. En in principe is het afmelden gelijk aan het proces van aanmelden...

1. Stuur een lege mail naar het afmeldadres van de lijst (zie onder).
   Doe dat met het mailadres waarmee u bij de lijst bent aangemeld.
2. U ontvangt normaal binnen enkele minuten een mailbericht waarop u
   moet antwoorden ter bevestiging van het uitschrijven.
3. Antwoord op die mail - uiteraard met het goede mailadres.
4. Daarna krijgt u nog een mailtje van de mailinglijst, zodat u weet
   dat u bent uitgeschreven.

*users@nl.libreoffice.org*: Gebruikersondersteuning voor LibreOffice

 * Aanmelden: users+subscribe@nl.libreoffice.org
   <mailto:users+subscribe@nl.libreoffice.org>
 * Afmelden: users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
   <mailto:users+unsubscribe@nl.libreoffice.org>
 * Archieven: http://nl.libreoffice.org/lists/users/
* Mail-Archive.com: http://www.mail-archive.com/users@nl.libreoffice.org/

Op 30-1-2013 14:38, Bert schreef:
Op 30-1-2013 11:46, John Bakker schreef:
Weet iemand of het mogelijk is dat wanneer van een document een pdf gemaakt wordt deze automatisch de map opent waar het oorspronkelijke document zich bevindt. Nu wordt de map geopend waar de vorige pdf is opgeslagen. Voor versie 3.6.2 of misschien nog wel eerder werd de map geopend waar het odt document zich bevond

Windows 7 Versie 3.6.4.3 (Bouw-id: 2ef5aff

bij voorbat dank
john bakker

Weet iemand of het mogelijk is van de nl-users lijst af te komen, het lijkt niet mogelijk te zijn.

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.