Date: prev next · Thread: first prev next last
2013 Archives by date, by thread · List indexAssen


Op 30 januari 2013 12:30 schreef John Bakker <cbbakker@wxs.nl> het
volgende:

Hallo Wil
Dat is niet wat ik bedoel
Het gaat mij erom dat automatisch de map geopend wordt waarin het odt
bestand staat waar ik het pdf bestand kan opslaan oftewel ik wil het odt
en
pdf bestand in en map hebben. Nu is het zo dat wanneer ik  1.odt opsla in
map 1  vervolgens maak ik er een pdf bestand van  dan wordt automatisch
de
map geopend van de vorige keer waar ik een pdf bestand heb opgeslagen
zodat
ik handmatig map 1 moet opzoeken.

Ik weet niet precies wat je nu echt bedoelt, maar je kunt in LibreOffice
via Extra>Opties>LibreOffice>paden instellen waar LibreOffice je bestanden
standaard moet opslaan. Als je dan iets opslaat of wil openen kom je altijd
eerst in die map terecht.

Groeten, Kees


gr
John


 --
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.