Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Mijn gebruikers-kritiek is echter wel opbouwend bedoeld,want ik schrijf
dit nu uit eigen ervaring,doordat ik het zonet heb ontdekt. Graag verneem
ik een oplossing.
Ik heb de update-versie *nog niet* opgehaald,want daarmee heb ik moeite
omdat ik *geen volledige* versie nodig heb,maar *alleen* de 3 applicaties
als *Calc,Writer *en *Impress.*


Je kunt bij de installatie kiezen voor 'aangepast' en daarna de modules
aanklikken die je nodig hebt. De rest wordt dan niet geïnstalleerd.

Groeten, Kees


Bijvoorbaat mijn dank voor de mogelijke oplossing en ik groet jullie
vriendelijk. /*Anton Doove.
*
/--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.**documentfoundation.org/**
Netiquette <http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette>
List archive: 
http://listarchives.**libreoffice.org/nl/users/<http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/>
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.