Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


*Beste Harry*. Tot op heden krijg ik alleen de 1e pagina genummerd,dus het nummert niet automatisch alle 11 pagina`s van de 1e tot de laatste,wat wel mijn bedoeling is. /Het is in Writer toch wel mogelijk om alle pagina`s automatisch te nummeren?/ Ik kan dat nergens vinden in Writer. Hopelijk weet jij dit te beantwoorden.

Vriendelijke groeten van /*Anton Doove.*/

Op 30-8-2012 16:12, H. Harmsen schreef:
Op 30 augustus 2012 16:00 schreef Ivo ten Hagen <ith@pehabo.nl> het
volgende:

I*k snap* die st*erre*tjes niet, v*andaar dat *ik mijn *antwoord* zonder
heb geleverd. *kan ik *het h*ier*mee g*o*e*d*maken?
;-)
Op 30-8-2012 15:56, Ivo ten Hagen schreef:

Voettekst aanmaken en op de gewenste plaats [invoegen], [velden],
[paginanummer]
Op 30-8-2012 15:51, Anton Doove schreef:

*Beste Mensen.* In de werkbalk met alle menu`s,*mis* ik de optie
*Pagina-nummerin**g*, (knip)

Beetje flauw, Ivo, om Antoon op die sterretjes en aanhalingstekens e.d.
'aan te vallen'.
Vermoedelijk is dat code voor cursief, e.d., die in het mailprogramma niet
overkomt/niet werkt.

Overigens had je aanwijzing voor het paginanummer m.i. ook wel iets
uitvoeriger kunnen zijn, want ik vrees dat Antoon er zo nog niet zo veel
aan heeft. Daarom, Antoon:

-klik op het menu Opmaak
-klik op Pagina...
-klik op tab voettekst of koptekst (afhankelijk van of je het paginanummer
onderaan of bovenaan wilt hebben) en zorg dat voettekst of koptekst
aanstaat: vink aan koptekst activeren of voettekst activeren)
-klik dan op menu Invoegen
-klik op Velden
-klik op Paginanummer. Het paginanummer staat dan ingevoerd (waarschijnlijk
links). Door het te selecteren kun je het vervolgens anders uitlijnen
(midden, rechts) en bijvoorbeeld ook het font (lettertype, lettergrootte)
veranderen via de gebruikelijke methoden zoals je ook met tekst in je
document doet

Succes
Harry Harmsen
Assen--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.