Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Voettekst aanmaken en op de gewenste plaats [invoegen], [velden], [paginanummer]
Op 30-8-2012 15:51, Anton Doove schreef:
*Beste Mensen.* In de werkbalk met alle menu`s,*mis* ik de optie *Pagina-nummerin**g*,wat ik *erg on*handig vind,terwijl het er misschien wel in zit,maar dat kost onnodig veel zoektijd. /Waarom wordt dat woord Pagina-nummering niet in een menu geplaatst? /Dat is veel sneller te vinden voor mijn doelstelling.

Ik heb n.l.teksten uit mijn weblog gecopieert en in Write onder geplakt op diverse opvolgende pagina`s als reserve,maar *kan* die pagina`s *niet automatisch nummeren,*want ik kon die optie nergens vinden,terwijl het er misschien toch in staat met een voor mij onbekende benaming,wat onnodig veel zoektijd kost. Dat is m.i.*niet* echt *efficiƫnt *van LO.

Mijn gebruikers-kritiek is echter wel opbouwend bedoeld,want ik schrijf dit nu uit eigen ervaring,doordat ik het zonet heb ontdekt. Graag verneem ik een oplossing. Ik heb de update-versie *nog niet* opgehaald,want daarmee heb ik moeite omdat ik *geen volledige* versie nodig heb,maar *alleen* de 3 applicaties als *Calc,Writer *en *Impress.*

Bijvoorbaat mijn dank voor de mogelijke oplossing en ik groet jullie vriendelijk. /*Anton Doove.
*
/--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.