Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Anton, nog even: ik ben niet helemaal volledig geweest, ontdek ik nu.
Het zou kunnen dat je bij Invoegen-Velden-Paginanummer de cursor niet in
het gedeelte van de pagina had staan waar de koptekst of voettekst zit
(herkenbaar aan het blauwe lijntje dat verschijnt als je met je muiscursor
boven of onderaan de pagina beweegt).
Dat moet dus wel, anders krijg je het paginanummer inderdaad alleen maar op
de pagina waarop je het invoert.


Groet,
Harry Harmsen
AssenOp 30 augustus 2012 17:12 schreef Anton Doove <anton.doove@gmail.com> het
volgende:

*Beste Harry*. Tot op heden krijg ik alleen de 1e pagina genummerd,dus het
nummert niet automatisch alle 11 pagina`s van de 1e tot de laatste,wat wel
mijn bedoeling is.
/Het is in Writer toch wel mogelijk om alle pagina`s automatisch te
nummeren?/  Ik kan dat nergens vinden in Writer. Hopelijk weet jij dit te
beantwoorden.

Vriendelijke groeten van /*Anton Doove.*/


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.