Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Op 30 augustus 2012 17:12 schreef Anton Doove <anton.doove@gmail.com> het
volgende:

*Beste Harry*. Tot op heden krijg ik alleen de 1e pagina genummerd,dus het
nummert niet automatisch alle 11 pagina`s van de 1e tot de laatste,wat wel
mijn bedoeling is.
/Het is in Writer toch wel mogelijk om alle pagina`s automatisch te
nummeren?/  Ik kan dat nergens vinden in Writer. Hopelijk weet jij dit te
beantwoorden.


Anton,

Als het goed is moet het paginanummer op elk pagina verschijnen als je op
de eerste pagina een paginanummer via kop- of voettekst hebt ingevoegd.
Het zou kunnen dat als je dat doet in jouw bestaande document, dat op pag 2
en volgende de kop- en/of voetteksten zijn uitgeschakeld, d.w.z. in het het
menu Opmaak-Pagina-tab Koptekst/Voettekst er geen vinkje staat voor
"Koptekst activeren" en/of "Voettekst activeren". Bekijk dat dus met je
cursor op pag 2 en/of volgende(n).

Andere mogelijkheid waardoor het fout gaat: in de statusregel (dat is de
onderste regel van het scherm in Writer. Daar staat van links naar rechts
o.a.: "pagina 1 / x", "Words: xx", enz. In het derde blokje moet staan
"Standaard". Staat dat er niet, klik dan in dat blokje met je
rechtermuisknop en klik met linker muisknop in het dan verschijnende
lijstje "Standaard" aan.

Helpt dit?


Groet,
Harry Harmsen
Assen

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.