Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Op 03-08-12 12:41, Paul van der Vlis schreef:
Op 03-08-12 11:28, Joep L. Blom schreef:

Overigens, ik weet niet of je het weet maar ik krijg je mail steeds
dubbel, misschien een instelling in je mailer?

Ik stuurde de berichten zowel naar je e-mail adres als naar de
mailinglist. Een goede mailserver zou moeten zien dat het om hetzelfde
bericht gaat, en het maar eenmalig bezorgen.

Hmm, ook ik blijk jouw berichten dubbel te krijgen (1x in mijn inxbox,
1x in de LO-folder), terwijl ik toch echt een goede mailserver gebruik,
ahum. Het is me niet helemaal duidelijk hoe dit komt, de berichten
hebben zo te zien wel hetzelfde ID.

Groet,
Paul.-- 
Paul van der Vlis Linux systeembeheer, Groningen
http://www.vandervlis.nl

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.