Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


On 02-08-12 10:15, Paul van der Vlis wrote:
Hoi Joep,

In het verleden heb ik een paar keer te maken gehad met klanten die
liepen te stoeien met de grafiek-functies van OpenOffice en Gnumeric. Ik
heb ze toen gewezen op het gespecialiseerde programma GnuPlot, en daar
werden ze erg blij van, vooral ook van de documentatie. Maar misschien
dat je tegenwoordig met LO ook heel mooie dingen kunt doen.

http://www.gnuplot.info/

Groet,
Paul.

Paul,
Bedankt voor je attente reply. Ja, k ken gnuplot en werk er ook regelmatig mee. Het .csv bestand is afkomstig uit mijn weerstation gegevens die ik normaliter in een mysql database heb maar dit is een filetje waarvan ik dacht "even" een grafiekje te maken om wat gegevens te bekijken maar dat veil een beetje tegen. Mijn probleem met gnuplot is een beetje dat het geen behoorlijke grafische interface heeft en ik ben in de loop der jaren lui geworden (vroeger werkte ik meestal met de commandline) en daarnaast heb ik nog geen goede methode gevonden om gemakkelijk te interfacen met een database (in mijn geval mysql). Heb jij daar misschien een suggestie voor?
Joep
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.