Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


On 01-08-12 21:48, Cor Nouws wrote:
Beste Joep,

Joep L. Blom wrote (01-08-12 12:22)

Ik heb een aparte vraag: Hoe kan ik een grafiek gemaakt in LO 3.4 in een
spreadsheet verwijderen?

IK weet niet beter dan dat je er op kunt klikken om te selecteren en dan
DEL kiezen...

Ik ben een aantal grafieken aan het uit proberen en een aantal dingen
gaan niet goed, o.a. het verwijderen van een probeer-grafiek.
Daarnaast wil LO de as-waarde niet aangeven van de X-as maar nummert die
(de as-waarde is een datum).
[...]

Doe zelf niet zoveel met grafieken dus moet ook altijd even zoeken.
In het venster voor de grafiek kun je apart bereiken opgeven voor de
assen... en als je een diagram selecteert, kun je via een aparte
werkbalk een deel van de grafiek kiezen en dan via Eigenschappen de
details bewerken... Daarmee kom ik er altijd wel uit.

Maar er zijn wellicht mensen die veel grafieken doen, die gelijk zeggen:
zus of zo ;-) ?

veel groet,


Cor,
Bedankt! Zo simpel kan het zijn!
Joep--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.