Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Op 01-08-12 12:22, Joep L. Blom schreef:
Beste mensen,
Ik heb een aparte vraag: Hoe kan ik een grafiek gemaakt in LO 3.4 in een
spreadsheet verwijderen?
Ik ben een aantal grafieken aan het uit proberen en een aantal dingen
gaan niet goed, o.a. het verwijderen van een probeer-grafiek.
Daarnaast wil LO de as-waarde niet aangeven van de X-as maar nummert die
(de as-waarde is een datum). Normaliter werk ik met een database en
report maar dit is een csv-bestand en dat leest gemakkelijk in in Calc

Hoi Joep,

In het verleden heb ik een paar keer te maken gehad met klanten die
liepen te stoeien met de grafiek-functies van OpenOffice en Gnumeric. Ik
heb ze toen gewezen op het gespecialiseerde programma GnuPlot, en daar
werden ze erg blij van, vooral ook van de documentatie. Maar misschien
dat je tegenwoordig met LO ook heel mooie dingen kunt doen.

http://www.gnuplot.info/

Groet,
Paul.


-- 
Paul van der Vlis Linux systeembeheer, Groningen
http://www.vandervlis.nl

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.