Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Ik heb weer een 'simpele' vraag.
Waar vind ik welk template door het master-document wordt gebruikt en hoe kan ik de eventuele veranderingen er in doorvoeren in de verschillende hoofdstukken.
NAdere uitleg:
Ik werk aan een boek van 10+ hoofdstukken en wil uiteraard de layout lettergrootte etc. gelijk hebben. Ik heb de manual (LO 3.3 writer guide) gelezen en zelfs een custom template gemaakt maar ik krijg een goede gelijkloop niet voor elkaar, te beginnen met uitzoeken welke template nu eigenlijk door het masterdocument wordt gebruikt. Iemand suggesties? (Cor??) want ik ben al een hele tijd ermee bezig en het boek moet nu eindelijk een af.
Joep

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.