Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Onder Bestand, sjabonen, beheren jouw favoriete sjabloon kiezen en bij opdrachten Als standaardsjabloon instellen kiezen.

Op 2-8-2012 18:36, Guy Voets schreef:
Op 2 augustus 2012 12:31 schreef Joep L. Blom <jlblom@neuroweave.nl> het
volgende:

Ik heb weer een 'simpele' vraag.
Waar vind ik welk template door het master-document wordt gebruikt en hoe
kan ik de eventuele veranderingen er in doorvoeren in de verschillende
hoofdstukken.
NAdere uitleg:
Ik werk aan een boek van 10+ hoofdstukken en wil uiteraard de layout
lettergrootte etc. gelijk hebben. Ik heb de manual (LO 3.3 writer guide)
gelezen en zelfs een custom template gemaakt maar ik krijg een goede
gelijkloop niet voor elkaar, te beginnen met uitzoeken welke template nu
eigenlijk door het masterdocument wordt gebruikt.
Iemand suggesties? (Cor??) want ik ben al een hele tijd ermee bezig en het
boek moet nu eindelijk een af.
Joep

Hallo Joep,

Ik weet niet of je deze handleiding al onder ogen gehad hebt:
http://www.odfauthors.org/libreoffice/nederlands/opmaakprofielen-en-sjablonen/view
ze gaat speciaal over opmaak en sjablonen
maar helaas staat er niks over masterdocumenten in...

Masterdocumenten worden behandeld in hoofdstuk 13 van de Writer Guide, maar
zover ik weet is die nog niet beschikbaar in het Nederlands.

Ik weet niet hoe het met je Engels gesteld is, ik kopieer hier even de
alinea over stijlen in masterdocumenten (0200WG3-WriterGuide.pdf te
downloaden van http://www.odfauthors.org/libreoffice/english) :

  1.

  Styles in master documents and subdocuments

  A subdocument can be used in several master documents. Each master
  document may have different style definitions (font, type size, color, page
  size, margins, and so on), which affect the appearance of the final
  document, but the individual subdocuments retain their original
  characteristics.

  The relationship between styles in a master document (*.ODM) and its
  subdocuments (*.ODT) is as follows:

   • Custom styles used in subdocuments, such as paragraph styles, are
automatically imported into the master document.

• If more than one subdocument uses a custom style with the same name (for
example, myBodyText), then only the one in the first subdocument is
imported into the master document.

• If a style with the same name exists in the master document and in the
subdocuments (for example, Default), then the style is applied as defined
in the master document.

• The styles in the subdocuments are only changed in the master document,
so when a subdocument is opened for editing the original styles are not
affected.

TIP: If you use the same document template for the master document and its
subdocuments, the subdocuments will look the same when they are loaded into
the master document as they do when viewed as individual files. When you
modify or create a style, make the change in the template (not in the
master document or any of the subdocuments). Then when you reopen the
master document or a subdocument, the styles will update from the template.

For subdocuments used in several master documents with different templates,
this tip is not so relevant.

Ik hoop dat je hieraan wat hebt, anderen kunnen wellicht meer uit hun eigen
praktijk met masterdocumenten spreken, maar bij mij is het een tijd
geleden...--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.