Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Hallo Joep


 Guy, Ivo,
Bedankt voor de terugkoppeling.
@Guy, Ik lees al mijn handleidingen in het Engels (is praktisch mijn 2e
taal) en ik heb dat zeker gelezen.
@Ivo, jaa ook dat ken ik maar mijn vraag is veel simpeler. Ik wil weten
welk sjabloon actief is in het huidige document.


Volgens mij kun je dit niet opvragen. Wel kun je het dialoogscherm 'stijlen
en opmaak' (F11)  openen en daarin zien welke profielen er beschikbaar
zijn. Dit zou dan gerelateerd zijn aan het geladen sjabloon.

Groeten, Kees

Joep


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.**documentfoundation.org/**
Netiquette <http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette>
List archive: 
http://listarchives.**libreoffice.org/nl/users/<http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/>
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.