Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Alex,

Ik snap je voorgestelde werkwijze.
Maar:
a. dat is me nu een beetje te veel werk en moeite;
b. het lijkt me dan nog tamelijk lastig om te kunnen bepalen wat er precies
aan de hand is.

Ik stop er nu maar mee, want het gaat me te veel tijd kosten.
Op dit moment red ik me wel met de bedoelde spreadsheet.

Jij, en ook anderen, Hans met name, hartelijk dank voor het meedenken.


Groet,
Harry Harmsen
AssenOp 29 april 2012 10:17 schreef Alex Plantema <alex.plantema@xs4all.nl> het
volgende:

Op zaterdag 28 april 2012 17:51 schreef H. Harmsen:

 De spreadsheet waar het om gaat is nieuw.
En het wordt nog gekker: als ik nu de formule
'=SOM($week1.F23:$week7.F23)' in een nieuwe willekeurige cel typ, krijg
ik nu de waarde 0 als
resultaat.


Dan moet je systematisch te werk gaan en alle factoren uitsluiten.
Gebeurt het ook met een nieuw bestand:
1. met een schoon profiel,
2. als een andere gebruiker,
3. op een andere computer?
Dan weten we meer.

Alex.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.**documentfoundation.org/**
Netiquette <http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette>
List archive: 
http://listarchives.**libreoffice.org/nl/users/<http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/>
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.