Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Op zaterdag 28 april 2012 13:24 schreef Hans van der Leeuw:

Hallo Harry,
Ik denk dat je het onmogelijke wil.
F23 is het resultaat van een berekening op dat werkblad.
Nu wil je F23 "ook" gebruiken voor de som van F23 van de werkbladen
week 1 t/m 7.
F23 krijgt dan een dubbele functie en dat lijkt me lastig voor Calc
(en ook voor Excel).
Wat dacht je van F24 voor de som van F23 van werkbladen week 1/7?
Groet. Hans

Harry schrijft niet waar de som van de F23's terechtkomt,
maar als de som in F23 van een van die 7 bladen komen,
dan levert dat ongetwijfeld een cirkelverwijzing (foutcode 522) op,
en tevens zit het resultaat van dat tabblad dan niet in het totaal,
dus ik ben ervan uitgegaan dat de som in een andere cel dan F23 of op een ander blad komt.

Ik kan het probleem overigens niet reproduceren. Het werkt bij mij zoals het zou moeten.
(Windows XP, LibreOffice 3.5.2.2.)

Alex.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.