Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Bij Excel kun je "automatisch" herberekenen aanzetten. Misschien kan  dat
ook in Calc?
Groet,  Hans

2012/4/27 H. Harmsen <harry.harmsen@hccnet.nl>

In LO 3.5.2.2 Calc onder W7 heb ik een spreadsheet aangemaakt met 7
werkbladen (7 tabs onderin, met de naam week1, week2, t/m week7)).
Van elk werkblad wil ik één bepaalde cel optellen, nl. cel F23.
De uitkomst daarvan wil ik in een cel zetten op een willekeurig werkblad.
Daarom heb ik die cel de formule gegeven: =SOM($week1.F23:$week7.F23)

Echter, het werkt niet goed.
Want als het resultaat van een cel 23 op een willekeurig werkblad (wat zelf
ook weer het resultaat is van een berekening op dat werkblad) verandert,
verandert de uitkomst in de cel met bovengenoemde formule niet.
Het gekke is echter: als ik de bovengenoemde formule verander, ENTER toets,
en dan opnieuw verander tot de oorspronkelijke formule zoals hierboven, dan
verandert het resultaat wél (en wordt het goede resultaat).

Is dit een bug, of heb ik een fout in de formule?

Alvast bedankt voor reacties.


Groet,
Harry Harmsen
Assen

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.