Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Ha Hans,

Altijd mooi als je anderen aan het genieten krijgt.. ;-)
Je alternatief is inderdaad een optie, maar betekent wel meer werk.
En hoewel ik in de meer dan 20 jaar dat ik nu met een computer werk er
regelmatig aan twijfel of de computer je inderdaad wel helpt om minder werk
te doen (citaat: "we gebruiken computers voor werk dat we vroeger niet
deden"), koester ik nog altijd de illusie dat de computer mij het leven
makkelijker zou moeten maken...


Groet,
Harry Harmsen
AssenOp 28 april 2012 16:40 schreef Hans van der Leeuw <tohans@gmail.com> het
volgende:

Hoi Harry,
Is het in het geval van 50 tabbladen niet handiger een soort van
hulp-werkblad te maken waarin je de waardes die je wilt optellen in één
kolom zet.
Dus A1 op het hulp-werkblad verwijst naar =Blad1.F23 en A2 verwijst naar
=Blad2.F23, etc.
Onderaan de kolom tel je dan alle waardes op met de SOM-functie.
Op al je werkbladen verwijs je dan naar de cel in het hulp-werkblad waar
het totaal staat.
Maakt het misschien ook eenvoudiger een 51ste werkblad toe te voegen of er
een te verwijderen.
Je ziet er zijn  vele wegen naar Rome.
Leuk probleem hóór, ik geniet.
Groet,  Hans


2012/4/28 H. Harmsen <harry.harmsen@hccnet.nl>

Ook even uitgeprobeerd: de formule
'=week1.F23+week2.F23+week3.F23+week4.F23+week5.F23+week6.F23+week7.F23'.
Dat werkt perfect.
Maar, zo'n formule invoeren bij een spredsheet met slechts 7 tabbladen is
nog wel te doen.
Echter, miojn oorspronkelijke formule, waarvan Alex zegt dat ie goed is
(bedankt) is nou juist handig als je een spreadsheet met veel meer
tabbladen hebt (ik gebruikte hem bijv. in een Excel spreadsheet met zo'n
50
tabbladen).
Waarom hij dus niet goed werkt in mijn huidige LOCalc spreadsheet met 7
tabbladen, blijft mij vooralsnog en raadsel (afgezien van wat ik al
schreef: als ik de spreadsheet opsla, afsluit en weer opnieuw open,
blijkt
het resultaat wel aangepast)
.

Groet,
Harry Harmsen
AssenOp 28 april 2012 14:17 schreef Alex Plantema <alex.plantema@xs4all.nl>
het
volgende:

Op zaterdag 28 april 2012 13:46 schreef VLB1:

 Je maakt volgens mij een functie fout in de formule.
Som functie is pas handig als er meerdere cellen bij elkaar staan en
dat is hier niet het geval.
Om de som te kunnen doen zal je de cellen ook moeten aangeven, dus

=SOM($week1.F23;$week2.F23;$**week3.F23;$week4.F23;enz)
of
=$week1.F23+$week2.F23+$week3.**F23+$week4.F23+enz


=SOM($week1.F23:$week7.F23) werkt wel degelijk.
Het telt de F23's van de bladen week1 t/m week7 op.
Bepalend is niet de naam van de bladen maar de volgorde ervan.
Dus als b.v. tabblad week2 na week7 staat wordt die niet meegeteld.

Alex.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.**documentfoundation.org/**
Netiquette <http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette>
List archive: http://listarchives.**libreoffice.org/nl/users/<
http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/>
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.