Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Op zaterdag 28 april 2012 15:42 schreef H. Harmsen:

Waarom hij dus niet goed werkt in mijn huidige LOCalc spreadsheet met 7
tabbladen, blijft mij vooralsnog en raadsel (afgezien van wat ik al
schreef: als ik de spreadsheet opsla, afsluit en weer opnieuw open, blijkt
het resultaat wel aangepast)

Gaat het alleen fout met één bepaald spreadsheet of heb je ook getest of het
met een nieuw spreadsheet waarin je soortgelijke formules intypt (dus niet kopieert
uit het probleemspreadsheet) ook niet goed werkt?
Het is best mogelijk dat er problemen optreden als je het met meerdere versies van OOo en LO
bewerkt hebt, of dat het door bepaalde bestandsinstellingen veroorzaakt wordt.

Alex.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.