Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Hallo Harry,
Ik kon het niet laten en heb even zitten spelen met een vereenvoudigde
opstelling.

Blad1 in A1 getal 12 ingevoerd, in A2 getal 13, dan deze twee velden
getotaliseerd in A3 = sum(A1+A2)
Hetzelfde gedaan op Blad2 in A1 en A2, met andere getallen.

Op Blad 2 in B3 de formule: =Blad1.A3+A3.  Dan krijg ik netjes de som.
De waarde van A1 op Blad1 aangepast en gekeken op Blad2 wat dat tot gevolg
had in cel B3.
Keurig het totaal aangepast!

Voer ik in Blad2 B3 de operator Som() in dan gaat het fout en krijg ik een
#Name fout.
Misschien heb je er wat aan.
Hans
2012/4/28 H. Harmsen <harry.harmsen@hccnet.nl>

Hans,

Als ik je goed begrijp doe ik al wat jij aangeeft: de som van alle cellen
F23 op de werkbladen week1 t/m week7 laat ik uitrekenen in een andere cel,
namelijk F26.
In F26 staat dus de genoemde formule.
Is dat wat je bedoelt?
Dank voor het meedenken.
Overigens, ik heb intussen gemerkt dat als ik het spreadsheetdocument opsla
en opnieuw open, het resultaat in F26 wél goed berekend is.
Dat is mooi, maar bliojft vreemd, omdat berekeningen in andere cellen wel
direct worden uitgevoerd als de gegevens in een of meerdere cellen waarvan
het resultaat berekend wordt, verandert.


Groet,
Harry Harmsen
AssenOp 28 april 2012 13:24 schreef Hans van der Leeuw <tohans@gmail.com> het
volgende:

Hallo Harry,
Ik denk dat je het onmogelijke wil.
F23 is het resultaat van een berekening op dat werkblad.
Nu wil je F23 "ook" gebruiken voor de som van F23 van de werkbladen week
1
t/m 7.
F23 krijgt dan een dubbele functie en dat lijkt me lastig voor Calc (en
ook
voor Excel).
Wat dacht je van F24 voor de som van F23 van werkbladen week 1/7?
Groet. Hans

2012/4/28 H. Harmsen <harry.harmsen@hccnet.nl>

Hans,

'Automatisch herberekenen' kun je ook in Calc aanzetten en staat bij
mij
aan. Maar helpt dus niet.
Zelfs F9 ('Opnieuw berekenen') heeft geen resultaat.


Groet,
Harry Harmsen
AssenOp 28 april 2012 09:34 schreef Hans van der Leeuw <tohans@gmail.com>
het
volgende:

Bij Excel kun je "automatisch" herberekenen aanzetten. Misschien kan
 dat
ook in Calc?
Groet,  Hans

2012/4/27 H. Harmsen <harry.harmsen@hccnet.nl>

In LO 3.5.2.2 Calc onder W7 heb ik een spreadsheet aangemaakt met 7
werkbladen (7 tabs onderin, met de naam week1, week2, t/m week7)).
Van elk werkblad wil ik één bepaalde cel optellen, nl. cel F23.
De uitkomst daarvan wil ik in een cel zetten op een willekeurig
werkblad.
Daarom heb ik die cel de formule gegeven:
=SOM($week1.F23:$week7.F23)

Echter, het werkt niet goed.
Want als het resultaat van een cel 23 op een willekeurig werkblad
(wat
zelf
ook weer het resultaat is van een berekening op dat werkblad)
verandert,
verandert de uitkomst in de cel met bovengenoemde formule niet.
Het gekke is echter: als ik de bovengenoemde formule verander,
ENTER
toets,
en dan opnieuw verander tot de oorspronkelijke formule zoals
hierboven,
dan
verandert het resultaat wél (en wordt het goede resultaat).

Is dit een bug, of heb ik een fout in de formule?

Alvast bedankt voor reacties.


Groet,
Harry Harmsen
Assen

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more:
http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot
be
deleted--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more:
http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot
be
deleted--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more:
http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.