Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Dag Ivo,

Ivo ten Hagen wrote (24-04-12 13:23)
Een docuemt dat ik in docx kreeg, heb ik opgeslagen als odt. Vervolgens
er de hele ochtend aan gewerkt en daarna LO afgesloten. Bij opnieuw
opstarten staan op de plaats van alle formules die oorspronkelijk in het
document stonden een pictogram met daaronder object 99, waarbij 99 een
oplopend nummer is. Iemand enig idee wat hiert gebeurd is of wat ik
eraan kan doen?

Dat heeft te maken met de conversie van de formule-objecten.
Ik heb er weinig ervaring mee en weet niet wat er met het docx-formaat is.
Misschien heeft de instelling onder Extra > Opties > Laden/opslaan etc. invloed. Beginnen met een klein proefje ...

Verder is BugZilla je vriend, tenminste om te zien wat anderen op dit gebied al hebben gevonden.

vr. groeten,

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.