Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Op 1-4-2012 18:45, Pierre Debecker schreef:
Op 1/04/2012 18:25, Johan Vromans schreef:
Pierre Debecker<genea_debecker@edpnet.be> writes:

In 2 maal verzonden: 2 testbladzijden: 1 in odt en hetzelfde in pdf.
Je zal zien dat de afbeelding in odt in feite niet goed genoeg is om
te publiceren. Na omzetting naar pdf is het wel goed. In vorige
versies moest ik niet eerst omzetten naar pdf. Wat is er aan de hand?
Ik zie geen bijlagen, maar:

1 bladzijde in PDF (dis is dus geëxporteerd). Die kun je publiceren.

1 bladzijde in ODT (dat is OOo/LO formaat). Hoe publiceer je die?
Dat doe je toch via PDF (desnoods PostScript) waarmee het vermeende
euvel is opgelost.

Kortom, ik begrijp je probleem niet.

-- Johan

Johan,
In de 36 blz van het tijdschrift staan er tientallen afbeeldingen. Zoals
de toestand nu is, moet ik na elke afbeelding, een pdf maken! Wat een
tijdverlies! Te meer dat die omweg voorheen niet nodig was!!!
Dat is juist mijn probleem: voorheen ging alles gesmeerd, nu niet meer!
Waarom?
Heb je nu begrepen waar het probleem zich stelt?

Pierre

Beste Pierre,

Ik kan me voorstellen dat je wat radeloos wordt. Maar voor ons buitenstaanders is je probleem nog steeds niet helder. Misschien dat dat komt omdat de (blijkbaar meegestuurde) voorbeelden niet bij je berichten aan het forum getoond worden.

Als ik je teksten langsloop meen ik op te maken dat je plaatje voor plaatje kunt invoegen, maar dat je tussendoor na elk plaatje een pdf moet maken voordat het plaatje in de writer document zichtbaar wordt. Klopt dat? Als dat zo is, dan herken ik dat probleem niet. Ik kan gewoon achter elkaar een groot aantal afbeeldingen in één document zetten, in vorige versies en ook in LibO 3.5.0. die ik nu gebruik. Vragen: worden de afbeeldingen ook echt ingevoegd of worden ze gekoppeld? Wat voor plaatjes zijn het (jpg, tif, png, etc)? Wat voor ruimte is er in het geheugen voor de afbeeldingen (Extra>geheugen). Ik denk maar hardop, wellicht dom, maar ik kan niet anders. Kan ook niet begrijpen dat een export naar pdf van invloed zou zijn op het document dat geëxporteerd wordt.

Als anderen jouw probleem niet hebben, dan wordt het oplossen moeilijker, maar er zijn er hier die mee willen denken.

Groet,
Joop

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.