Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Op 02-04-12 16:19, Pierre Debecker schreef:
Op 1/04/2012 20:08, Joop schreef:
Op 1-4-2012 18:45, Pierre Debecker schreef:
Op 1/04/2012 18:25, Johan Vromans schreef:
Pierre Debecker<genea_debecker@edpnet.be> writes:
Joop,
Ik ga trachten wat klaarheid te scheppen! Mijn plaatjes zijn in png, ik kan ze zonder probleem een voor een invoegen maar waar het probleem zich voordoet is na het invoegen: in de laatste versies is de weergave dikwijls niet correct, alhoewel ik zeker ben van de kwaliteit van de ingevoerde afbeelding. Om te weten of het resultaat goed is, moet ik het geheel omzetten naar pdf. Dat is dus een bijkomende stap die ik moet uitvoeren na elke afbeelding en er zijn er gemiddeld 40 à 50 per nummer! Deze bijkomende stap was onnodig in voorgaande versies. Dus.... Welke verandering (verbetering?) ligt aan de basis hiervan? Kan daaraan verholpen worden?
Groetjes
Pierre
Ik hoop dat het probleem hiermee een beetje klaarder geworden is.

Beste Pierre,

Ook ik begrijp het probleem niet (helemaal). Het deel 'de weergave is niet correct' is wat vaag. Wat is niet correct? Zijn de kleuren anders, is de resolutie lager? Daarnaast als je weet dat je invoer (de plaatjes) 'correct' zijn en je weet dat het na het omzetten naar pdf de plaatjes ook 'correct' zijn, dan lijkt mij dat je niet na élk plaatje een pdf hoeft te maken. Dat kan ook om de 10 of 20. Dit laatste lost natuurlijk niet je probleem op, maar ik heb daar dan ook (nog) geen antwoord op.

Groeten, André

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.