Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Dag Pierre,

Cor Nouws wrote (02-04-12 22:48)

Kun je me een document zenden met wat afbeeldingen die niet meer goed
worden weergegeven?

Dank voor de voorbeelden.
Ik heb er één ontvangen met een afbeelding die een grof raster op de achtergrond heeft, als van een kantenpagina. De grofte van dat raster hangt af van de zoominstelling. In PDF is het inderdaad netjes zonder raster. Maar het is geen nieuw verschijnsel. Is ook in LibreOffice 3.3.x en OpenOffice.org 3.2.1. al zo. Tenminste op mijn systeem. Het andere voorbeeld ziet er bij mij op het scherm gelijk uit als in de PDF...

groetjes,

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.