Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Wat een actieve groep! Bedankt,
Maar ik heb die sleutels precies niet :-(
http://cdn.anonfiles.com/1333604880326.png

Groetjes,
Fred

On 05-04-12 00:53, H.C. van der Burg wrote:
Hallo Fred,

Misschien dat onderstaande koppeling te verder kan helpen:
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CEwQ8ggwAg&url=http%3A%2F%2Ftranslate.google.nl%2Ftranslate%3Fhl%3Dnl%26langpair%3Den%257Cnl%26u%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.liberiangeek.net%2F2010%2F06%2Flinux-beginner-how-to-display-the-full-folder-path-in-the-title-bar-with-nautilus%2F&ei=VM58T4qsLIrB0QXchIDMDQ&usg=AFQjCNG_ZzK6B8qOP5ZGkPgJqWu26MVRkg&sig2=cg48PjTPMnUvw0ndh_T5XA

Met vriendelijke groet,
Henk van der Burg

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Fred [mailto:sdfghesrr@live.nl]
Verzonden: woensdag 4 april 2012 18:00
Aan: users@nl.libreoffice.org
Onderwerp: [SPAM] - Re: [nl-users] volledig pad in titelbalk - Sender is probably forged (SPF 
Softfail)

Bedankt Cor, ook dit is een bruikbare tip - hoewel ik niet kan ontkennen dat een "full path" toch 
nog gemakkelijker zou zijn... maar dit is in ieder geval werkbaar!

Thx.

On 04-04-12 17:30, Cor Nouws wrote:
Dag Fred,

Fred wrote (04-04-12 17:19)

Bedankt voor de tips, alleen werk ik op een linux systeem (ubuntu) ...
zal eens kijken of er iets analoog kan aangepast worden ...
Mocht iemand iets weten specifiek voor ubuntu, ik hoor het graag! :)
Simpele tip uit een heel andere doos:
Verander in één van de documenten de kleur van het
alinea-opmaakprofiel "Standaard". Twee tellen werk en je ziet het overal.
Na gedane arbeid is het ook zó weer terug te zetten.

vr. groet,


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org Posting guidelines + more: 
http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.