Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Hallo Fred, op 04-04-12 17:19 schreef je:

Bedankt voor de tips, alleen werk ik op een linux systeem (ubuntu)
... zal eens kijken of er iets analoog kan aangepast worden ... Mocht
iemand iets weten specifiek voor ubuntu, ik hoor het graag! :)

Niet specifiek voor Ubuntu, maar gewoon voor LO zou ik zeggen: voeg de
knop "URL laden" toe (Beeld, Werkbalken, etc. etc.). Je hebt dan het
volledige pad, zij het niet in de titelbalk, maar in de standaardwerkbalk.

Volgens de beschrijving:
"Laadt een document dat wordt gespecificeerd door een ingevoerde URL. U
kunt een nieuwe URL invoeren, een URL bewerken of er één selecteren uit
de lijst. Toont het volledige pad van het huidige document."

Overigens zou ik zelf niet zo ingewikkeld doen, maar met een variant op
de truc van Cor een van de twee bestanden tijdelijk hernoemen naar
bijvoorbeeld "ding-1-HET-ANDERE.ext".

Harrie


[...]
Concreet ben ik lid geworden met de vraag of er iemand weet hoe
je in de titelbalk van libreoffice het volledige pad kan
weergeven ... dit is nu uiterst vervelend omdat ik in twee
documenten aan het werk ben die er identiek uit zijn (alleen op
een andere plaats staan) en regelmatig switch tussen die
documenten...
[...]


--
Met vriendelijke groet,
Harrie Baken | Tekstbureau TekstBaken
(web)tekst | redactie & correctie | websiteoptimalisatie
www.tekstbaken.nl | IRCNet #TekstBaken | Skype: harricot
Registered Linux user #366560 | openSUSE 12.1

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.