Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Mijne heren (en misschien dames)

Ik werk in LibreOffice 3.5.2rc2 Win x86 geïnstalleerd op 1-4-2012
Alles werk goed. Alleen met Impress is een klein probleem:

Als in bij het opstellen van een presentatie een foto invoeg met de extensie .jpg  wordt die
wel tijdens het opstellen in de dia gevoegd, maar bij het afspelen ervan staat er niet in de dia.
Is dit een fout in LO 3.5.2rc Win x86 of doe ik iets verkeerd?
Sommige foto’s komen wel goed in Impress over, andere niet.
Alle foto zijn van het .jpg-type.

Graag een oplossing.

Met vriendelijke groeten,

Paul van Tooren

PS Ik heb nog het volgende geprobeerd:
De presentatie opgeslagen onder Windows MS 2003 en daarna met PowerPoint 2010 afgedraaid.
Alle afbeelding staan keurig netjes in de dia’s.
Dus Impress heeft deze wel opgeslagen, maar kan enkele foto’s niet weergeven.

PvT
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.