Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Beste Cor,

Ik kreeg van Theo van Nunen de suggestie versie 3.5.2.2 te downloaden en te installeren.
Dat werkt perfect.
Ik heb de oude versie niet meer, ik bedoel 3.5.2 waar ik mee werkte, dus ik kan jouw
suggestie niet meer uitproberen.
Niettemin, bedankt voor de moeite.

Even iets anders: versie 3.5.1 en 3.5.2 starten veel sneller dan de eerdere versies, zoals 3.4.5 etc.
En het start sneller dan MS Office 2010, die maar 1 module per keer opstart!
Dat moest ik wel ven kwijt. Complimenten voor de werkers!


-----Oorspronkelijk bericht----- From: Cor Nouws
Sent: Friday, April 06, 2012 11:41 AM
To: users@nl.libreoffice.org
Subject: Re: [nl-users] Afbeeldingen verschijnen niet in Impress 3.5.1

Dag Paul,

plmvantooren@hetnet.nl wrote (06-04-12 11:31)

Ik werk in LibreOffice 3.5.2rc2 Win x86 geïnstalleerd op 1-4-2012

In het onderwerp van de mail staat 3.5.1 ...

Alles werk goed. Alleen met Impress is een klein probleem:

Als in bij het opstellen van een presentatie een foto invoeg met de extensie .jpg wordt die wel tijdens het opstellen in de dia gevoegd, maar bij het afspelen ervan staat er niet in de dia.
Is dit een fout in LO 3.5.2rc Win x86 of doe ik iets verkeerd?

Extra > Opties > LibreOffice > Weergave ....
   "Gebruik hardwareversnelling" uitvinken ?

vr. groet,

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.