Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Op 1/04/2012 18:25, Johan Vromans schreef:
Pierre Debecker<genea_debecker@edpnet.be>  writes:

In 2 maal verzonden: 2 testbladzijden: 1 in odt en hetzelfde in pdf.
Je zal zien dat de afbeelding in odt in feite niet goed genoeg is om
te publiceren. Na omzetting naar pdf is het wel goed. In vorige
versies moest ik niet eerst omzetten naar pdf. Wat is er aan de hand?
Ik zie geen bijlagen, maar:

1 bladzijde in PDF (dis is dus geƫxporteerd). Die kun je publiceren.

1 bladzijde in ODT (dat is OOo/LO formaat). Hoe publiceer je die?
Dat doe je toch via PDF (desnoods PostScript) waarmee het vermeende
euvel is opgelost.

Kortom, ik begrijp je probleem niet.

-- Johan

Johan,
In de 36 blz van het tijdschrift staan er tientallen afbeeldingen. Zoals de toestand nu is, moet ik na elke afbeelding, een pdf maken! Wat een tijdverlies! Te meer dat die omweg voorheen niet nodig was!!! Dat is juist mijn probleem: voorheen ging alles gesmeerd, nu niet meer! Waarom?
Heb je nu begrepen waar het probleem zich stelt?

Pierre

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.