Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Pierre,

Wat bedoel je precies met "Sinds kort kan ik niet meer beoordelen of de
afbeelding voldoet of niet."?

Groet,
Harry Harmsen
AssenOp 31 maart 2012 17:44 schreef Pierre Debecker
<genea_debecker@edpnet.be>het volgende:

Ik gebruik al enkele jaren, eerst Oo - nu LO, om een driemaandelijks
tijdschrift over plaatselijke geschiedenis samen te stellen.
Hierin worden tamelijk veel afbeeldingen, scan in 500 dpi en safe als
.png, ingevoegd. Sinds kort kan ik niet meer beoordelen of de afbeelding
voldoet of niet. Ik moet eerst een pdf aanmaken: daarin zijn ze over het
algemeen goed afgebeeld. In versie 3.3 ging het zeker nog goed.
Wie weet wat er mis loopt?

Pierre Debecker


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.