Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Hallo Cor,

Ik ben het helemaal me je eens. Laten we vooral goede vragen stellen.
Dan kun je ook een goed antwoord verwachten.

Wil van der Krogt
-----Oorspronkelijk bericht----- From: Cor Nouws
Sent: Saturday, April 07, 2012 3:48 PM
To: users@nl.libreoffice.org
Subject: Re: [nl-users] Re: Afbeeldingen invoegen

Pierre Debecker wrote (06-04-12 18:00)

Wat kan je me aanraden?

Betere afbeeldingen nemen.
Verder moet me toch even van het hart, dat ik het idee heb dat je wel
wat zorgvuldiger mag omgaan met de tijd van de mensen die hier uit
enthousiasme en vrijwillig proberen jou (en anderen) te helpen.
In je eerste mail schrijf je (met andere woorden) dat er iets met
afbeeldingen niet meer goed is in vergelijking met versie 3.3.
Vervolgens volgen er veel mailtjes waarin je er niet in slaagt om in
gewoon Nederlands uit te leggen wat er dan precies aan de hand zou zijn.
Nadat ik twee voorbeelden van je heb gehad, toon ik aan dat het probleem
niets te maken heeft met de versie van het programma, dat het ook in OOo
3.2.1 al zo was, maar dat het komt door de afbeelding, en je vraagt nu
weer wat te doen ?
Sorry, maar de logica en redelijkheid hiervan ontgaan mij geheel.
Mocht je een duidelijk voorbeeld kunnen *tonen* van een afbeelding die
nu problemen geeft waar dat eerst niet was, dan help ik je graag. En dat
zal zeker voor veel anderen ook gelden.

Met vr. groeten,

Cor
--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.