Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Op 1-4-2012 17:25, Joop schreef:
Beste mensen,

Loop weer tegen een probleem aan. (anders horen jullie me nauwelijks :-)

Als ik een tabel maak en alle randen weghaal en dan bij een enkele cel
een rand (streep) onderaan de cel aanmaak en vervolgens voor die streep
een dikke lijn (lijnstijl) kies dan krijg ik geen dikke lijn. De
lijnstijlen leveren helemaal geen zichtbaar andere lijn op.

Heel lastig want ik moet een financieel verslag afmaken met mooie
optellingen en een dikke (of dubbele) streep eronder.

Gebruik win xp met LibO 3.5.0.
Heeft iemand betere ervaringen met deze combinatie of met een hogere
versie van LibO?
Wat doe ik fout?

Zie graag een reactie. Dank!
Joop


Hoewel ik nog hoop dat er oplossingen voor mijn probleem zullen worden aangedragen, is voor mij even de druk van de ketel, omdat ik gebruik heb kunnen maken van een oud overeenkomstig writerdocument dat ik een paar jaar geleden in OOo heb aangemaakt. Met slim kopiƫren en rijen aanpassen, kon ik in die lay-out met optelstrepen (deels niet zichtbaar in LibO !!!?)en dikke celranden de bedragen invullen.

Als een van jullie meer weet, laat dat dan even horen, want het is toch te gek dat dit niet goed werkt.

Joop

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.