Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Beste mensen,

Loop weer tegen een probleem aan. (anders horen jullie me nauwelijks :-)

Als ik een tabel maak en alle randen weghaal en dan bij een enkele cel een rand (streep) onderaan de cel aanmaak en vervolgens voor die streep een dikke lijn (lijnstijl) kies dan krijg ik geen dikke lijn. De lijnstijlen leveren helemaal geen zichtbaar andere lijn op.

Heel lastig want ik moet een financieel verslag afmaken met mooie optellingen en een dikke (of dubbele) streep eronder.

Gebruik win xp met LibO 3.5.0.
Heeft iemand betere ervaringen met deze combinatie of met een hogere versie van LibO?
Wat doe ik fout?

Zie graag een reactie. Dank!
Joop

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.