Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Dag Joop,

Joop wrote (20-04-12 18:57)

Dank dat je me niet vergeet. Zie uit hoe het gaat uitwerken in de
komende versies.

Nu we het daar over hebben: sinds vandaag is 3.5.3 RC1 (3.5.3.1) beschikbaar
http://nl.libreoffice.org/download/pre-releases/

Er zal nog wel een RC komen (1).
En ik meen gezien te hebben, dat nog niet alle patches voor verbeteringen rond randen zijn opgenomen in deze RC1

Maar je kunt gewoon proberen hè.
Denk aan het eventueel paralel installeren (2). Als je dat eenmaal hebt gedaan, een makkie en erg nuttig om wat te testen in nieuwere versies.

vr. groeten,
Cor

1) http://wiki.documentfoundation.org/ReleasePlan#3.5_release
2) http://wiki.documentfoundation.org/Installing_in_parallel

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.