Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Dag Joop, *,

Een oudje ...

Joop wrote (03-04-12 09:45)

NB Ik herinner me dat in een oude versie van OOo (in de 1.versies) het
wel goed ging (toen had ik de tabel gemaakt die ik weer uit de kast
getrokken heb), maar dat er later (in de 2. of 3.versies) er ook
problemen waren. Volgens mij heb ik daar toen die bug gemeld. Had dus
eigenlijk al niet meer in LibO mogen voorkomen.

Heb het pas nog eens geverifieerd.
In LibreOffice is toegevoegd dat gestreepte en gestippelde randen mogelijk zijn in Writer en in Calc. Zoals dat al lang kan in Excel.
Hier zijn veel mensen blij mee...
Maar het is nogal een fundamentele verandering geweest, waardoor dus een aantal dingen niet meer goed werden behandeld.

Snap niet dat anderen hier niet over aan de bel getrokken hebben.

Ja zeker wel. Er zijn heel wat issues over tabelranden in BugZilla.
Ik zag net een post (*) langskomen van Michael Stahl, die vroeger bij Sun voor OpenOffice.org werkte:
  "  today's border line regression fix is for fdo#48647, ... "
Dus hij begint met 'today's', ergo, heeft er al de nodige gehad.

Dus toen ik dat mailtje zag, dacht ik weer aan deze vraag van jou ;-)

vr. groeten,

Cor

*)  http://lists.freedesktop.org/archives/libreoffice/2012-April/030387.html

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.