Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Hoi Joop

Ik heb het volgende geprobeerd en volgens mij is dit de oplossing, als ik
je probleem goed begrijp.
Maak een tabel aan.
Dan via tabeleigenschappen op alle lijnen (behalve de onderste)  klikken
tot ze weg zijn.
Daarna op de onderste klikken en dan de dikke lijnstijl kiezen.

Bij mij lukte het dan. Ik gebruik LibO3.5.1 onder Vista.

Ik hoop dat het jou ook zo lukt

Groeten, KeesAls ik een tabel maak en alle randen weghaal en dan bij een enkele cel
een rand (streep) onderaan de cel aanmaak en vervolgens voor die
streep een dikke lijn (lijnstijl) kies dan krijg ik geen dikke lijn.
De lijnstijlen leveren helemaal geen zichtbaar andere lijn op.

Ik kan je probleem reproduceren (in 3.5.2RC2) en ben zo vrij geweest een
bug aan te maken voor dit verschijnsel.

Ik heb nog geen oplossing, anders dan dat het lijkt (niet in detail
uitgezocht)
te werken wanneer je de randeigenschappen aanpast voor alle randen van
de tabel en daarna de ongewenste randen uitzet.

Winfried
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.**documentfoundation.org/**
Netiquette <http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette>
List archive: 
http://listarchives.**libreoffice.org/nl/users/<http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/>
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.