Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Dag Joop,

Joop wrote (18-04-12 20:44)

Als JRE nodig is voor bepaalde functies dan moet dat wel vermeld worden,
vind ik. Voor welke functies?, maak dat ook duidelijk, ik zou het niet

Een lijstje zou wel handig zijn.
Vooral: interne database, assistenten (Extra > Standaardbrief, Bestand > Assistenten, verschillende mee-geïnstalleerde extensies).

Ik denk dat zoeken met zoekmachine / op fora helpt om het compleet te maken.

[...]

Ik dring er dus op aan om het duidelijk te maken en niet er maar van uit
te gaan dat het wel op het systeem aanwezig zal zijn. Als het niet op de
site zelf mag staan, dan een directe link waar de juiste versie is op te
helen. Maak het de mensen zo gemakkelijk mogelijk.

Eens. Ik heb wel vaker het idee gelezen. Wachten is op iemand die het gaat doen :-)

vr. groeten,

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.