Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Cor Nouws wrote (18-04-12 20:10)
Wil van der Krogt wrote (18-04-12 10:10)

Bij OpenOffice werd altijd Java meegeleverd en geïnstalleerd. Bij
LibreOffice niet meer.
Verdient het toch aanbeveling om toch Java te installeren?

Ten eerste is er meen ik een licentie-probleem (vraag me geen
details..), en ten tweede gaat men er vanuit dat zo'n beetje ieder
systeem wel Java heeft, incl een mechnisme om dat actueel te houden.

Hmm, uitleg van de reden, geen antwoord op je vraag :-)
Hoewel het antwoord al wel in het tweede deel van mijn reactie opgesloten ligt ...

vr. groeten,

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.